N 112/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Černíkov
Popis: Rodinný dům č.p. 57 – je zděný, s jedním nadzemním podlažím, částečně podsklepený se sedlovou střechou bez obytného podkroví. Příslušenství nemovitosti tvoří stodola, studna, venkovní úpravy, pozemek st.p.č. 73 o výměře 267 m2, pozemek p.č. 490/2 o výměře 469 m2. Předmětem ocenění je i pozemek p.č. 451/1 o výměře 2 530 m2, který se nachází mimo rodinný dům č.p. 57 v extravilánu obce mezi zemědělskými pozemky. Přístup k RD po zpevněné komunikaci - pozemek p.č. 907, který je vedený jako ostatní plocha - silnice na LV č. 154 ve vlastnictví Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Domažlice. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Bleskosvod chybí. Rozvod studené a teplé vody pouze k umývadlu, jinak chybí. Zdroj teplé vody elektrický bojler na 35 l. Odkanalizování pouze od umyvadla a vany trativodem. Vnitřní vybavení vana plechová a umyvadlo. Záchod pouze chemický. Vnitřní vybavení kuchyně sporák plynový na PB. Rok postavení je uvažován dle sdělených informací od vlastníků sousedních nemovitostí,
odborným odhadem cca 1915. Technický stav průměrný a údržba je prováděna nedostatečně. Objekt málo vybavený, který neodpovídá dnešnímu standartu bydlení.
Dispozičně je dům řešen pravděpodobně jako jedna bytová jednotka umístěná v přízemí
• 1. PP - suterén - obsahuje: sklep a chodbu se schodištěm
• 1. NP - přízemí obsahuje: bytovou jednotku 2+1 tj. kuchyň, 2 pokoje, chodbu, kde je
umístěno umyvadlo a bývalou stáj, kde je umístěna vana a chemické WC (stavebně
nedokončeno - bez instalací kromě elekro) a průjezd
• podkroví: obsahuje: půdní skladovací prostor

Příslušenství stavby stodola, studna a venkovní úpravy.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net.
Lokalita: Slavíkovice, Čeníkov, Plzeňský kraj
Datum konání: 11.11.2010 v 16:00 Grand Hotel Zvon, Náměstí Přemysla Otakara II. 127/28, České Budějovice.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  235.000,- Kč  470.000,- Kč  70.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz