D 23/2010 - Občanská vybavenost v obci Brníčko
Popis: Budova č.p. 1 – objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, bez podkroví, základy jsou bez izolací, zdivo cihelné a vepřovicové tl.60 cm, stropy rovné, střecha stanová, krytina z pálených tašek-bobrovek ve špatném stavu, bleskosvod je, fasáda je břízolitová horší, sokl kamenný, vnitřní omítky vápenné štukové, okna dřevěná špaletová, dveře dřevěné a náplňové, topení není, koupelna a vybavení kuchyně podstandardní, převážně chybějící, podlahy z PVC, parket a koberců, v koupelnách dlažba. Venkovní obklady chybí. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Instalace plynu není. Stáří domu je nejméně 200 roků. Stav a údržba jsou výrazně podprůměrné. Původně objekt sloužil jako škola, později jako rekreační středisko. Od začátku 90.roků již užíván zřídka. Naposledy zde bydlela majitelka nemovitosti. Dům není napojen na obecní kanalizaci, vodovod ze studny. Není možnost napojení na plyn. Ve dvoře se nachází objekt samostatně stojící garáže ve špatném stavu bez vlivu na obvyklou cenu. Objekt stojí na pozemku p.č.st.4/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 618 m2, na kterém se nacházejí ovocné porosty.
Lokalita: Strupšín, Brníčko, Olomoucký kraj
Datum konání: 16.11.2010 v 12:15 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  300.000,- Kč  300.000,- Kč  90.000,- Kč  300.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz