N 179/2010 - Rodinný dům v Kroměříži
Popis: Rodinný dům č.p. 38 – Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Nemovitost je řadový krajní, pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Fasáda je vápenná a břízolitová, místy odpadaná. Krytina z betonové tašky, bleskosvod chybí. Okna dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládá znalec standardní. Topení je lokální plynové. Stavebně technický stav je podprůměrný, nutné drobné opravy. Napojení na sítě je zřejmě kompletní. Pozemky nejsou ve funkčním celku se stavebním pozemkem.
Lokalita: Trávník, Kroměříž, Zlínský kraj
Datum konání: 7.12.2010 v 11:30 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz