D 26/2010 - Rodinný dům v obci Plumlov
Popis: Rodinný dům č.p. 439 - je převážně podsklepený, o jednom nadzemním podlaží a podkroví, se sedlovou střechou koncový řadový jako pravá strana dvojdomu. Obsahuje jednu bytovou jednotku. Současný uživatel nemovitosti neumožnil do nemovitosti přístup, proto po konzultaci s objednatelem ocenění bylo provedeno ocenění nemovitosti na základě místního šetření, provedeného od komunikace a sousedního RD, polohové zaměření stavby podle podkladů katastrální mapy, výškové zaměření umožněno vlastníkem sousední nemovitosti č.p. 440 o stejné výškové úrovni a dále oceněno dle informací, sdělených vlastníky sousedních nemovitostí. Znalec na tuto skutečnost výslovně upozorňuje.
Lokalita: Plumlov, Olomoucký kraj
Datum konání: 9.11.2010 v 15:15 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.850.000,- Kč  2.590.000,- Kč  300.000,- Kč  1.850.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz