N 159/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Doupě
Popis: Rodinný dům č.p. 38 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení a na základě svědectví sousedů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je břízolitová. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Stav domů podstandardní. U domu se nacházejí vedlejší stavby hospodářského charakteru s pozitivním vlivem na obvyklou cenu. Napojení na sítě se nepodařilo zjistit, předpokládám pouze elektřinu, případně veřejný vodovod. Stáží domu odhaduje znalec na min 100 roků.
Lokalita: Doupě, Vysočina
Datum konání: 9.12.2010 v 13:00 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz