N 187/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Soběsuky
Popis: Rodinný dům č.p. 31 - nemovitost je samostatně stojící částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sklonitou střechu, smíšené zdivo. Fasáda z ulice není, jen režné zdivo, ze dvora je vápenná špatná. Krytina z pálené tašky, bleskosvod instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vybavení kuchyně je podstandardní se sporákem na pevná paliva. Topení je částečně chybějící, částečně lokální kamínky na tuhá paliva. Teplá voda je z boileru. WC a koupelna jsou podstandardní. Dveře svlakové podstandardní, podlahy z dlažeb, koberců a PVC. Okna jsou dřevěná špaletová. Dispozičně jde o byt 4+1. Stáří domu odhaduje znalec nejméně na 80 roků. Stav domu je zhoršený, nutné větší opravy, vybavení je celkově podstandardní. Ve dvoře se nacházejí zděné a dřevěné vedlejší stavby s negativním vlivem na cenu obvyklou. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, i vlastní studna, kanalizace do jímky. Napojení na plyn není možné.
Lokalita: Skržice, Soběsuky, Zlínský kraj
Datum konání: 9.12.2010 v 12:15 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  225.000,- Kč  450.000,- Kč  60.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz