N 100/2010 - Garáž v obci Zábřeh
Popis: Garáž - nemovitost je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má plochou střechu, cihelné zdivo do tl.30 cm. Fasáda je břízolitová. Krytina z živičné lepenky. Vrata jsou dvoukřídlá dřevěná. Garáž je napojena na elektřinu. Okno není, jen luxfery. Stáří objektu s ohledem na stav odhaduji na 30 roků. Stav garáže je mírně zhoršený.
Lokalita: Zábřeh na Moravě, Zábřeh, Olomoucký kraj
Datum konání: 9.12.2010 v 15:15 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  50.000,- Kč  100.000,- Kč  15.000,- Kč  60.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz