N 161/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Brtnice
Popis: Rodinný dům č.p. 38 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící, pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu. Fasáda je břízolitová. Krytina z betonové tašky, bleskosvod chybí. Okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládám mírně podstandardní, stav domů mírně zhoršený. Napojení domu pravděpodobně na elektřinu, veřejný vodovod a plyn. Stáří domu s ohledem na stav odhaduji na min. 80 roků. K domu patří zděná garáž a vedlejší stavby hospodářského charakteru, oboje s mírně pozitivním vlivem na obvyklou cenu.
Lokalita: Jestřebí u Brtnice, Brtnice, Vysočina
Datum konání: 9.12.2010 v 14:30 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz