N 177/2010 - Byt 4 1 v Ústí nad Labem
Popis: Byt č. 621/6 - je o velikosti 4 + 1 a výměře 76,30 m2 je situována ve 2.NP domu čp. 621 (viz prohlášení vlastníka). Dům je osmipodlažní, podsklepený objekt, s plochou střechou se spádem ke střešním vpustím. Konstrukční systém je panelový, příčný, obvodový plášť je také ze stěnových panelů. Objekt je využit k obytným účelům, dále jsou zde situovány společné komunikační prostory. Objekt lze tedy charakterizovat jako budovu, dům bytový typový, kategorie J, konstrukce montovaná z dílců betonových prefabrikovaných plošných. Stáří objektu je dle údajů zjištěných na Stavebním úřadu Ústí nad Labem z první poloviny osmdesátých let min. století (1981). Stáří domu je 29 let. Technický stav objektu jako celku uvažuji velmi dobrý. Prvky dlouhodobé životnosti jsou ve stavu, odpovídajícím přiměřenému opotřebení a stáří, objekt domu je zateplen a všechny byty mají plastová okna a lodžiové dveře, kompletně modernizovány jsou rovněž společné komunikační prostory. Technický stav vybavení bytu, prvků PSV a rozvodů inženýrských sítí uvažuji rovněž průměrný, vybavení bytu je však na základě znalcových zjištění prakticky všechno původní, podstatná modernizace bytu provedena nebyla, údržba průměrná. Vybavení bytu uvažuji (původní) umakartové jádro, plechová vana, umyvadlo, podlahy původní beton + PVC, dřevěné dveře plné, částečně prosklené, okna plastová, vytápění je dálkové ústřední, stejně tak ohřev teplé vody, kuchyň s linkou a plynovým sporákem, záchod splachovací apod.
Lokalita: Krásné Březno, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Datum konání: 16.2.2011 v 15:45 salonek hotelu BLUE ORANGE, Tupolevova 676, Praha 9 Letňany.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  262.500,- Kč  750.000,- Kč  70.000,- Kč  280.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz