D 31/2010 - Rodinný dům v obci Hostěrádky-Rešov
Popis: Rodinný dům č.p. 218 – jedná se o poslední dům v obci vlevo u silnice vedoucí z Hostěrádek-Rešova do Újezdu u Brna. Dům má dvě nadzemní podlaží, Je postaven ve svahu. 1.NP je ze strany silnice podzemní, ze stran štítových a dvorní strany je nadzemní. Pro vjezd do dvora je postavena kamenná opěrná zeď. Vstup do domu je do II.NP. Dům má vlastní studnu, rezervoár na dešť. vodu, žumpu na vyvážení, vstupní chodník, zemní sklep se vstupem z garáže. Sklep je na úrovni I.NP a je konstruován mezi silnicí a domem. Oceňovaný dům je dvoupodlažní s plochou střechou na konci obce Hostěrádky-Rešov. Dům je z roku 1987. Stavba je ze siporexových panelů včetně stropů. Základy jsou standardního provedení s izolacemi proti zemní vlhkosti. Vnitřní omítky jsou poškozené v místech styku panelů stejně jako venkovní omítky. Střecha je z asfaltových pásů. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Podlahy obytných místností jsou dřevotřískové s koberci nebo PVC. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře náplňové. Vytápění je ústřední s kotlem na pevná paliva. Elektroinstalace je provedena.
Lokalita: Hostěrádky, Hostěrádky-Rešov, Jihomoravský kraj
Datum konání: 7.12.2010 v 16:00 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  831.000,- Kč  1.385.000,- Kč  200.000,- Kč  831.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz