D 34/2010 - !!! Upuštěno !!! Penzion s restaurací v obci Chvalčov
Popis: Bývalá stavba rodinného domu na pozemku parcela č. 69/1 a stavba občanské vybavenosti na pozemku parcela č. 69/3 byly přestavěny na budovu penzionu. Tato se nachází ve středu obce Chvalčov, a to po pravé straně silniční komunikace směr Bystřice pod Hostýnem – Vsetín. Pozemky jsou bez oplocení. Na pozemku parcela č. 367/5 jsou dvě kopané studny, které nejsou využívány jako zdroj vody. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. Zásobování je ze dvora, který je přístupný přes průjezd vlevo od domu. V katastru nemovitostí je u stavební parcely č. St. 69/1 uveden způsob využití rodinný dům č.p. 457. Ocenění nemovitostí je provedeno dle skutečného stavu, objekt využíván jako penzion s převažující podlahovou plochou pro bydlení.
Budova č.p. 457 – sestává z částečného suterénu, přízemí a patra, které není nad celým přízemím, a to nad hlavní uliční částí a z části nad dvorním traktem. Suterén obsahuje dva sklepy pod pravou uliční částí stavby. V přízemí je restaurace se zázemím (kuchyně, sklady, šatna se sociálním zařízením), WC, chodby a ubytovací prostory. V patře jsou z části ubytovací prostory a z části neobytné plochy. Půdorys budovy je ve tvaru písmene „U“. Původní stavba je z roku 1930. Částečná rekonstrukce byla provedena v roce 1983. V roce 2007 byla dokončena adaptace přízemí a hrubá stavba přístavby ve dvoře. Patro hlavní části a přístavba jsou nedokončené. Přístup do patra je po schodech bez zábradlí, část stropu v chodbě je otevřená, některé prvky vybavení v původním stavu. Přístavba je bez venkovní úpravy povrchu, patro mělo být propojené s hlavní částí spojovacím krčkem, v době ocenění přístup pouze zvenčí prostřednictvím žebříku.
Kopaná studna průměru 100 cm, hloubka 6 m, nesloží ke svému účelu. Kopaná studna průměru 150 cm, hloubka 7 m, nesloží ke svému účelu.
Lokalita: Chvalčova Lhota, Chvalčov, Zlínský kraj
Datum konání: 9.12.2010 v 16:00 hotel HESPERIA, Brněnská 55, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.700.000,- Kč  5.500.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz