N 193/2010 - Rodinný dům v obci Veletiny
Popis: Rodinný dům č.p. 141 – znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé součásti ocenění byly odhadnuty na základě vnějšího stavebně technického provedení a na základě svědectví sousedů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Fasáda je vápenná špatná. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí. Vnitřní vybavení je podstandardní, topení jen lokální na pevná paliva. Teplá voda z boileru.
Lokalita: Veletiny, Zlínský
Datum konání: 11.1.2011 v 10:45 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  175.000,- Kč  350.000,- Kč  50.000,- Kč  175.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz