N 204/2010 - Rodinný dům v obci Hrotovice
Popis: Rodinný dům č.p. 252 - nemovitost je řadový vnitřní nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Fasáda je vápenná horší, ze dvora částečně zateplená. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vybavení kuchyně je podstandardní s elektrickým sporákem. Topení je lokální kamínky na tuhá paliva
Lokalita: Hrotovice, Vysočina
Datum konání: 17.3.2011 v 14:30 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc,.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  105.000,- Kč  300.000,- Kč  30.000,- Kč  145.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz