N 162/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Vochov
Popis: Rodinný dům č.p. 39 – pravděpodobně obsahuje dvě bytové jednotky umístěné v přízemí a v podkroví. Je samostatně stojící, zděný, s jedním nadzemím podlažím, částečně podsklepený se sedlovou střechou s obytným podkrovím. Příslušenství nemovitosti tvoří dílna se skladem, garáže, chlívky, zahradní domek, studna, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemek st.p.č. 153 o výměře 1112 m2. Přístup po zpevněné komunikaci - pozemek p.č. 417/3 vedený na LV č. 10001 jako ostatní plocha - silnice ve vlastnictví Obce Blatnice.

Znalecký posudek zašleme na vyžádání: proksova@drazby.net
Lokalita: Vochov, Plzeňský
Datum konání: 12.1.2011 v 12:00 BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.800.000,- Kč  3.600.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz