N 43/2004 - Rodinný dům v Břeclavi
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový krajní, který je dvoupodlažní, s plným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V 1.PP se nachází sklepní místnosti a domovní příslušenství. V 1.NP se nachází komunikační prostor se schodištěm a první (třípokojový) byt s příslušenstvím, který je v současné době pronajatý. Ve 2.NP je pak druhý (čtyřpokojový) byt s příslušenstvím a je obývaný vlastníky. Za rodinným domem je situována ještě vedlejší stavba, která slouží jako hospodářské stavení převážně pro skladování.
Lokalita: Břeclav, Jihomoravský kraj
Datum konání: 30.11.2004 v 13:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.300.000,- Kč  2.600.000,- Kč  300.000,- Kč  1.580.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz