N 216/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v obci Starovičky
Popis: Rodinný dům č.p. 48 –
Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu. Fasáda je vápenná špatná. Krytina eternitová, bleskosvod chybí.
Lokalita: Starovičky, Jihomoravský
Datum konání: 18.1.2011 v 12:15 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  500.000,- Kč  1.000.000,- Kč  150.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz