N 223/2010 - Rodinný dům v obci Žďárná
Popis: Rodinný dům č.p. 132
Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo s kamenným základem. Fasáda je vápenná špatná, z části jen cementový postřik, zezadu objektu i chybějící. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, parapety nejsou. Okna jsou plastová.
Lokalita: Žďárná, Jihomoravský
Datum konání: 17.3.2011 v 13:45 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  126.000,- Kč  360.000,- Kč  30.000,- Kč  200.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz