N 250/2010 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Kelčany
Popis: Dům je starý minimálně 80 roků, v roce 1994 byla provedena dvorní přístavba, celkový stav, údržba a vybavení je výrazně podstandardní. Dům je napojen na elektřinu, plyn a veřejný vodovod, kanalizace je do trativodu.
Rodinný dům č.p. 32 - nemovitost je řadový vnitřní nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Fasáda je z ulice zateplená, pouze v lepidle, ze dvora fasáda chybí. Krytina z osinkocementových šablon, na přístavbách ve dvoře pálená taška a osinkocementová vlnovka. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, bleskosvod instalován.
Lokalita: Kelčany, Jihomoravský
Datum konání: 17.3.2011 v 15:15 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  133.000,- Kč  380.000,- Kč  30.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz