N 210/2010 - !!! Upuštěno !!! Rodinný dům v Brně
Popis: Rodinný dům č.p. 1853 –
Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je břízolitová, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí.
Lokalita: Líšeň, Brno, Jihomoravský
Datum konání: 18.1.2011 v 10:00 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.800.000,- Kč  3.000.000,- Kč  300.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz