N 212/2010 - Podíl na bytovém domě v obci Štědrá
Popis: Bytový dům č.p. 95 - je samostatně stojící, zděný, se dvěma nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím, s valbovou střechou.Dispozičně bytový dům obsahuje 4 bytové jednotky umístěné v 1. NP - 2. NP každá s příslušenstvím tj. koupelnou a WC.
Jedná se objekt samostatně stojící, který je podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími bez využitelného podkroví. Střecha valbová. Základy z monolitického betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Nosné zdivo cihelné tl do 45 cm. Krov dřevěný vázaný, krytina pálená z drážkových tašek. Stropy z keramických tvarovek s rovným podhledem. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu úplné. Vnitřní omítky vápenné hladké. Vnější omítky z umělohmotného nástřiku.
Znalecký posudek Vám zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Štědrá, Karlovarský
Datum konání: 24.3.2011 v 15:45 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  112.000,- Kč  250.000,- Kč  30.000,- Kč  224.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz