N 237/2010 - Rodinný dům v obci Rotava
Popis: Rodinný dům č.p. 235 - je samostatně stojící, zděný, se dvěma nadzemími podlažími, podsklepený se sedlovou střechou bez obytného podkroví. Příslušenství nemovitosti tvoří venkovní úpravy a pozemek st.p.č. 277 o výměře 118 m2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Přístup po štěrkové komunikaci - pozemek p.č. 1467/3 vedený jako ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví Města Rotava a dále pozemek p.č. 1467/1 vedený jako zahrada rovněž ve vlastnictví Města Rotava na LV 1.
Dispozičně rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku umístěnou v 1. patře o velikosti 3+1.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Rotava, Karlovarský
Datum konání: 24.3.2011 v 15:00 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  175.000,- Kč  500.000,- Kč  50.000,- Kč  175.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz