N 229/2010 - Byt 3 1 v obci Kadaň
Popis: Byt č. 1573/14 - o velikosti 3 + 1 a výměře 76,50 m2 je situována v 5.NP domu čp. 1573 (viz prohlášení vlastníka). Dům je osmipodlažní, podsklepený objekt, s plochou střechou se spádem ke střešním vpustím. Konstrukční systém je panelový, příčný, obvodový plášť je také ze stěnových panelů. Objekt je využit k obytným účelům, dále jsou zde situovány společné komunikační prostory. Objekt lze tedy charakterizovat jako budovu, dům bytový typový, kategorie J, konstrukce montovaná z dílců betonových prefabrikovaných plošných.
Lokalita: Kadaň, Ústecký
Datum konání: 16.2.2011 v 14:15 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  300.000,- Kč  600.000,- Kč  90.000,- Kč  440.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz