D 36/2010 - Pozemky v obci Hačky
Popis: Pozemky - pozemek parcela č. 239/4 (lesní pozemek) o výměře 923 m2, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 339/2 (lesní pozemek) o výměře 1741 m2, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 341/2 (lesní pozemek) o výměře 81 m2, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK): pozemek parcela č. 239/2 o výměře 1523 m2
Lokalita: Hačky, Olomoucký
Datum konání: 1.2.2011 v 10:45 Salonek Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  60.000,- Kč  100.000,- Kč  18.000,- Kč  60.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz