D 39/2010 - Podíl na nemovitosti v obci Újezd
Popis: Komerční objekt č.p. 78 - Jedná se o zděnou budovu, která byla postavena v 70-tých letech jako objekt restaurace. Objekt je celý podsklepený. První nadzemní podlaží je zvýšené a přístup na něj je po vyrovnávacích schodištích jak před hlavním vchodem, tak po schodišti v zadní části objektu. Ze zadní strany pak je k dispozici i nakládací rampa.
Objekt má sedlovou střešní konstrukci bez možnosti jejího dalšího využití. Krytina je z plechových šablon z pozinkovaného plechu. Okapy a svody jsou z PVC. Okna objektu jsou dřevěná zdvojená bez udržovacího nátěru v původním stavu od jejich pořízení. Dveře v objektu jsou dřevěné hladké či prosklené, osazeny do ocelových zárubní. Vnější omítka je břizolitová.
Lokalita: Újezd u Uničova, Újezd, Olomoucký
Datum konání: 1.2.2011 v 11:30 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  700.000,- Kč  1.100.000,- Kč  200.000,- Kč  700.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz