N 23/2004 - Rodinný dům v Žeravicích
Popis: Jedná se o rodinný dům řadový vnitřní, který je jednopodlažní, pravděpodobně s podsklepením a pravděpodobně i s podkrovím v sedlové střeše. Do domu se vchází hlavním vstupem z uliční strany a vedlejším vstupem z dvorní strany. Vstup ústí pravděpodobně do komunikačního prostoru se schodištěm, odkud je asi přístup do všech místností v 1.PP, v 1.NP i ve 2.NP (podkroví). K domu náleží zahrada o výměře 451 m2 a pozemek-orná půda o výměře 2378 m2.
Znalci nebyl umožněn vstup na pozemky a do vlastní nemovitosti.
Lokalita: Žeravice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Datum konání: 30.11.2004 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora , Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.400.000,- Kč  200.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz