N 252/2010 - Rodinný dům v obci Záhorovice
Popis: Rodinný dům č.p. 178 - Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, zřejmě nepodsklepený objekt s jedním nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, je zděný, zřejmě smíšené zdivo. Fasáda je vápenná horší, částečně chybějící. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vybavení kuchyně není. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva. WC a koupelna jsou standardní
Lokalita: Záhorovice, Zlínský
Datum konání: 9.3.2011 v 15:15 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  175.000,- Kč  350.000,- Kč  50.000,- Kč  205.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz