N 255/2010 - Rodinný dům v obci Hostěrádky-Rešov
Popis: Rodinný dům č.p. 239 - nemovitost je řadový vnitřní, částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je vápenná špatná. Krytina z tašky, bleskosvod chybí. Dům je v současné době v rekonstrukci, kdy se buduje podkroví a dvorní přístavba. Vybavení kuchyně není, topení není, teplá voda není, WC a koupelna nejsou provedeny. Dveře plné, avšak převážně chybějící, podlahy převážně z hrubého betonu, bez povrchu. Okna jsou plastová, převážně chybějící. Schody do patra zatím nejsou. Dispozičně jde o byt 5+1, zatím se užívá pouze přízemí 2+1.
Lokalita: Hostěrádky, Hostěrádky-Rešov, Jihomoravský
Datum konání: 9.3.2011 v 13:00 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  375.000,- Kč  750.000,- Kč  100.000,- Kč  990.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz