N 265/2010 - Podíl na pozemcích v obci Studenec
Popis: Pozemky - spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech: pozemku parcela č. 264 (lesní pozemek) o výměře 4954 m2, pozemku parcela č. 275 (lesní pozemek) o výměře 9133 m2, pozemku parcela č. 299/1 (lesní pozemek) o výměře 5979 m2, pozemku parcela č. 299/2 (lesní pozemek) o výměře 3840 m2, pozemku parcela č. 357/1 (lesní pozemek) o výměře 9022 m2, pozemku parcela č. 357/2 (lesní pozemek) o výměře 6476 m2, pozemku parcela č. 357/3 (lesní pozemek) o výměře 3105 m2, pozemku parcela č. 357/4 (lesní pozemek) o výměře 4733 m2, pozemku parcela č. 399/4 (lesní pozemek) o výměře 1219 m2, pozemku parcela č. 400/10 (ostatní plocha) o výměře 691 m2, způsob využití neplodná půda, pozemku parcela č. 400/12 (ostatní plocha) o výměře 284 m2, způsob využití neplodná půda,

pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK): spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech: pozemku parcela č. 185/1 o výměře 2170 m2, pozemku parcela č. 185/2 o výměře 470 m2, pozemku parcela č. 185/3 o výměře 109433 m2, pozemku parcela č. 383/1 o výměře 2619 m2, pozemku parcela č. 383/2 o výměře 647 m2, pozemku parcela č. 384/1 o výměře 114 m2, pozemku parcela č. 384/2 o výměře 520 m2, pozemku parcela č. 395 o výměře 5216 m2, pozemku parcela č. 399/2 o výměře 5923 m2, pozemku parcela č. 399/3 o výměře 30578 m2, pozemku parcela č. 460/1 o výměře 1220 m2, pozemku parcela č. 460/2 o výměře 534 m2, pozemku parcela č. 460/3 o výměře 227 m2, pozemku parcela č. 460/4 o výměře 925 m2, pozemku parcela č. 604 o výměře 4743 m2,
Lokalita: Studenec u Třebíče, Studenec, Vysočina
Datum konání: 9.3.2011 v 12:15 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  350.000,- kČ  700.000,- kČ  100.000,- Kč  610.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz