N 246/2010 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Čermákovice
Popis: Rodinný dům č.p. 11 - Oceňovaná nemovitost je řadový krajní, částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, smíšené zdivo. Fasáda je vápenná hladká a prefabrikované obklady. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí. Vybavení kuchyně je standardní s elektrickým sporákem. Topení je ústřední s kotlem plynovým. Teplá voda je z kotle. WC a koupelna jsou standardní, sprchový kout. Dveře standardní, podlahy z dlažeb, koberců a betonu. Okna jsou standardní. Dům má dvě části, jedna je obytná, ve druhé se nachází prodejna smíšeného zboží. Dům je napojen na vlastní studnu, kanalizaci do jímky, plyn a elektřinu. Dům je starý 90 roků, mezi lety 2003 a 2009 byla provedena rekonstrukce. U domu se nacházejí vedlejší objekty doplňujícího charakteru s pozitivním vlivem na obvyklou cenu.
Lokalita: Čermákovice, Jihomoravský
Datum konání: 9.3.2011 v 10:00 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  700.000,- Kč  1.200.000,- Kč  200.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz