N 34/2004 - Rodinný dům v Nadějkově
Popis: Jedná se o rodinný dům volně stojící, který je dvoupodlažní, s malým částečným podsklepením do poloviny zastavěné plochy a bez podkroví v sedlové střeše. V 1.PP se nachází sklepní místnost užívaná jako kotelna. V 1.NP se nachází komunikační prostor se schodištěm a první třípokojový byt s příslušenstvím, který je v současné době neobsazený. Ve 2.NP, které je dispozičně shodné, je pak druhý třípokojový byt s příslušenstvím a je obydlený vlastníkem. Na pozemku za rodinným domem je situována původní stodola se dvěma přístavky.
Lokalita: Nadějkov, okres Tábor, Jihočeský kraj
Datum konání: 26.11.2004 v 16:00 hod, salonek Interhotelu AMERICA, Richarda Welnera 2375, Písek.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  625.000,- Kč  1.250.000,- Kč  180.000,- Kč  645.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz