N 280/2010 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Blučina
Popis: Pozemky – jsou zemědělského charakteru, pozemek p.č.2677 je neplodná půda s porosty bez vlivu na obvyklou cenu. Pozemek p.č.2680 je také bez možnosti zemědělského využití, s porosty bez vlivu na cenu. Pozemky se nacházejí v extravilánu obce
Lokalita: Blučina, Jihomoravský
Datum konání: 17.3.2011 v 10:45 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  180.000,- Kč  360.000,- Kč  50.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz