N 270/2010 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Mouřínov
Popis: Rodinný dům č.p. 91 - Jedná se o rodinný dům volně stojící, který je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové a pultové střeše. Dům se nachází v obci i v katastrálním území Mouřínov, situován je na stavební parcele číslo St. 91 při jedné z vedlejších ulic v obci. Okolní zástavbu tvoří obdobné staré rodinné domy a také občanská vybavenost. Pravděpodobné konstrukční provedení stavby je asi následující: základy jsou původní pásové, asi bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je provedena jako sedlová a pultová střecha s krovem dřevěným vaznicovým. Krytina střechy na krovu je z pálených tašek dvoudrážkových. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější povrchové úpravy jsou provedeny jako dvouvrstvé hladké omítky. Vnitřní obklady jsou asi keramické běžné. Vnější obklady nejsou provedeny. Schody jsou asi se standardním povrchem a se zábradlím. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna jsou dřevěná zdvojená a plastová s izolačními dvojskly.
Lokalita: Mouřínov, Jihomoravský
Datum konání: 17.3.2011 v 12:15 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  450.000,- Kč  900.000,- Kč  130.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz