D 37/2010 - Pozemky v obci Tovačov
Popis: Pozemky – Předmětem ocenění je podíl na pozemku par.č. 607/28. Pozemek je veden jako pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr. Pozemek je zemědělsky využíván a je zcelen do většího celku
Lokalita: Tovačov, Olomoucký
Datum konání: 9.3.2011 v 16:00 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  66.830,- Kč  66.830,- Kč  20.000,- Kč  44.550,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz