N 262/2010 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Blučina
Popis: Rodinný dům č.p. 68 - Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní, pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, je zděný. Fasáda je břízolitová se soklem z kabřince. Krytina z pálené tašky, bleskosvod chybí. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Topení je lokální plynové. Napojení na sítě se nepodařilo zjistit, předpokládám, že kromě elektřiny a plynu je dům napojen i na veřejný vodovod a kanalizaci.
Lokalita: Blučina, Jihomoravský
Datum konání: 17.3.2011 v 10:00 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  750.000,- Kč  1.500.000,- Kč  200.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz