N 6/2011 - Podíl na bytovém domě v obci Louny
Popis: Podíl o velikosti 83/626 na nemovitostech odpovídá 1 bytové jednotce 3 + 1; Technický stav objektu jako celku uvažuji velmi dobrý. Prvky dlouhodobé životnosti jsou ve stavu, odpovídajícím přiměřenému opotřebení a stáří, objekt domu byl v roce 2009 zateplen, dále byly v tomto roce kompletně modernizovány rovněž společné komunikační prostory.
Lokalita: Louny, Ústecký
Datum konání: 23.3.2011 v 13:30 BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  475.000,- Kč  950.000,- Kč  140.000,- Kč  580.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz