N 260/2010 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rekreační domek v obci Kamenice
Popis: Rekreační domek č. evidenční 2247 – jedná se o objekt samostatně stojící, s jedním nadzemním podlažím, částečně podsklepený, bez obytného podkroví. Dispozičně rekreační domek obsahuje jednu bytovou jednotku umístěnou v přízemí.
Základy z monolitického betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce v části zděné z cihelného zdiva tl. 30 - 45 cm a v části montované ze sendvičových panelů tl. do 30 cm a to na bázi dřeva. Stropy nad suterénem z monolitického betonu do ocelových nosníků I a stropy nad přízemím dřevěné s rovným podhledem. Krov dřevěný ze sbíjených vazníků a v části z trámků, střecha sedlová s mírným sklonem, krytina z pozinkovaného tabulového plechu, klempířské konstrukce rovněž z pozinkovaného plechu. Vnější úprava povrchů je z vápenocementového špricu a štíty jsou obložené dřevěným obkladem z palubek. Vnitřní úprava stěn jsou omítky vápenné hladké a vápenné štukové. Vnější obklad soklu z kamene. Vnitřní obklady kolem umyvadla v chodbě a koupelně s WC okolo umyvadla.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Štiřín, Kamenice, Středočeský
Datum konání: 23.3.2011 v 12:00 BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  650.000,- Kč  1.300.000,- Kč  190.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz