N 273/2010 - Rodinný dům v obci Kyšice
Popis: Rodinný dům č.p. 52 - je samostatně stojící, přízemní, částečný podsklepený se sedlovou střechou bez obytného podkroví. Příslušenství nemovitosti tvoří chlévy, stodola, studna, venkovní úpravy, pozemek st.p.č. 61 o výměře 1 239 m2 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p.č. 110/3 o výměře 321 m2 vedený jako zahrada.a pozemek p.č. 111/3 o výměře 92 m2 vedený jako zahrada. Dispozičně rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku o velikosti 4+1 umístěnou v přízemí.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Kyšice u Plzně, Kyšice, Plzeňský
Datum konání: 24.3.2011 v 09:45 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  975.000,- Kč  1.950.000,- Kč  290.000,- Kč  1.300.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz