N 277/2010 - Rodinný dům v obci Výškov
Popis: Rodinný dům č.p. 47 - je řadový koncový (levá polovina dvojdomu), přízemní, částečně podsklepený se sedlovou střechou s polovalbou s částečným obytným podkrovím. . Dispozičně rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku umístěnou v přízemí a v podkroví. Základy z lomového kamene. Svislé konstrukce přízemí z cihelného zdiva tl. do 50 cm a podkroví tl. do 30 cm. Střecha sedlová s polovalbou, krov dřevěný vázaný. Střešní krytina pálená z tašek bobrovek a v části přístavby zádveří osinkocementové vlnovky. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy nad přízemím dřevěné trámové s rovným podhledem a stropy nad suterénem z monolitického betonu s rovným podhledem. Schody do suterénu i podkroví betonové. Vnější omítky břízolitové škrábané. Vnitřní omítky vápenné hladké a v části vápenné štukové. Vnější obklady soklu chybí. Vnitřní obklady koupelny, vany, sprchové koutu, v kuchyni a na WC chybí.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Počerady, Výškov, Ústecký
Datum konání: 10.5.2011 v 17:15 BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  455.000,- Kč  1.300.000,- Kč  130.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz