N 267/2010 - Rodinný dům v obci Příbram
Popis: Rodinný dům č.p. 323 - je řadový koncový, zděný, přízemní, podsklepený se sedlovou střechou s valbou bez obytného podkroví. Dispozičně rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku umístěnou v přízemí.
Základy z lomového kamene s nefunkční izolací. Svislé konstrukce suterénu převážně kamenné tl. do 90 cm, přízemí z cihelného zdiva tl. do 50 cm a podkroví z cihelného zdiva tl. do 30 cm. Střecha sedlová s valbou, krov dřevěný vázaný. Střešní krytina z osinkocementových šablon na bednění z prken. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy nad suterénem z cihelné klenby, stropy nad přízemím dřevěné trámové s rovným podhledem. Schody do suterénu i do podkroví chybí. Vnější omítky břízolitové škrábané. Vnitřní omítky vápenné hladké. Vnější obklady soklu z kamene. Vnitřní obklady koupelny, vany, za kuchyňskou linkou a WC jsou běžné keramické. Dveře dřevěné hladké plné a prosklené do ocelových zárubní. Okna dřevěná zdvojená. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Březové Hory, Příbram, Středočeský
Datum konání: 24.3.2011 v 11:15 Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  600.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz