N 10/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Hlušice
Popis: Rodinný dům č.p. 86 - je samostatně stojící pravděpodobně nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda není. Krytina z betonové tašky, bleskosvod chybí. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Okna jsou dřevěná špaletová a zdvojená. Ve dvoře se nachází zděné vedlejší stavby a garáž, s pozitivním vlivem na cenu obvyklou.
Lokalita: Hlušice, Královéhradecký
Datum konání: 10.5.2011 v 14:15 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňˆany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  375.000,- Kč  750.000,- Kč  100.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz