N 284/2010 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemky v obci Bohuslavice
Popis: Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to: pozemek parcela č. 920/22 (vodní plocha) o výměře 21 m2, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 920/54 (trvalý travní porost) o výměře 9727 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, pozemek parcela č. 1114/6 (lesní pozemek) o výměře 11343 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 1114/7 (lesní pozemek) o výměře 3219 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 1114/9 (lesní pozemek) o výměře 29 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 1128/1 (orná půda) o výměře 24467 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 1128/18 (orná půda) o výměře 11 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 1128/19 (orná půda) o výměře 234 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 1128/20 (orná půda) o výměře 1803 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 1128/30 (trvalý travní porost) o výměře 149 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 1128/31 (ostatní plocha) o výměře 806 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 1150/1 (lesní pozemek) o výměře 26 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 1152/2 (ostatní plocha) o výměře 837 m2, způsob využití ostatní komunikace, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 1153/1 (lesní pozemek) o výměře 434 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 1153/2 (lesní pozemek) o výměře 614 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 1153/4 (lesní pozemek) o výměře 7410 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území, pozemek určený k plnění funkcí lesa, pozemek parcela č. 2490/1 (orná půda) o výměře 13697 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 2493/1 (orná půda) o výměře 20373 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, pozemek parcela č. 2916/1 (orná půda) o výměře 636 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, v katastrálním území Bohuslavice nad Metují v obci Bohuslavice.
Lokalita: Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice, Královéhradecký
Datum konání: 19.4.2011 v 12:15 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  350.000,- Kč  700.000,- Kč  100.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz