N 25/2004 - 1/2 bytového domu v Písku
Popis: Budova je využívána převážně jako bytový dům netypový a z menší části je využívána pro nebytové účely jako obchod. Jedná se o budovu dvoupodlažní, která je údajně s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V 1.PP jsou umístěny asi jen sklepní místnosti k bytům. V 1.NP jsou umístěny prostory obchodu s příslušenstvím, jeden jednopokojový byt, průjezd do dvora a schodiště. Ve 2.NP jsou umístěny 2 bytové jednotky s příslušenstvím. Znalci nebyl umožněn vstup do nemovitosti.
Lokalita: Písek, Jihočeský kraj
Datum konání: 26.11.2004 v 13:00 hod, salonek Interhotelu AMERICA, Richarda Welnera 2375, Písek.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  upuštěno od dražby 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz