N 22/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 3 1 v obci Praha
Popis: Bytová jednotka č. 804/1 je o velikosti 3+1 v 1.NP zděného objektu, původně rodinného domu, nyní rozděleného na dvě poloviny, přičemž v levé polovině se nacházejí dvě bytové jednotky, z roku 1940. V roce 1985 byla provedena přístavba domu. Krov je dřevěný vázaný, krov valbový, krytina z pálené tašky, bleskosvod je instalován, fasáda je břízolitová, okna jsou dřevěná zdvojená. Topení je lokální plynové. Vnitřní vybavení je standardní. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Parkování je dobré. Stav a vybavení jsou průměrné.
Lokalita: Újezd nad Lesy, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 10.5.2011 v 16:30 BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.400.000,- Kč  2.400.000,- Kč  300.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz