N 21/2011 - Rodinný dům v obci Tovéř
Popis: Rodinný dům č.p. 70 - je řadový krajní, zřejmě nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu, cihelné zdivo. Fasáda je vápenná hladká a stříkaná. Krytina z hliníkového plechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená a špaletová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Napojení na sítě zřejmě kompletní. Ve dvoře se nachází vedlejší stavba bez zásadního vlivu na obvyklou cenu.
Lokalita: Tovéř, Olomoucký
Datum konání: 12.5.2011 v 13:00 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.650.000,- Kč  2.800.000,- Kč  300.000,- Kč  1710000 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz