D 2/2011 - Rodinný dům v obci Měňany
Popis: Rodinný dům č.p. 53 – . Oceňovaná nemovitost je řadový krajní, zřejmě nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. Má sedlovou střechu. Fasáda je vápenná. Krytina z tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Ve dvoře se nachází studna s ručním čerpadlem. Napojení na sítě nezjištěno. Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Měňany, Středočeský
Datum konání: 19.4.2011 v 10:45 Salonek hotelu Flora, Krapkova 439/34, 779 00 Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  800.000,- Kč  1.000.000,- Kč  240.000,- Kč  800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz