N 50/2011 - !!! NEKONÁ SE !!!Pozemky v obci Bohuslavice
Popis: Pozemky - jsou v současnosti využívány kompletně k zemědělským účelům. Nacházejí se na okraji zastavěného území, jsou rovinatého charakteru. Příjezd k pozemkům je po nezpevněné komunikaci podél železniční trati. V platném územním plánu obce jsou pozemky evidovány jako pozemky k výstavbě rodinných domů. Inženýrské sítě se u pozemků nenacházejí. Stavební využití pozemků je omezeno ochranným pásmem železniční trati.
Lokalita: Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice, Královéhradecký
Datum konání: 7.6.2011 v 15:15 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  350.000,- Kč  700.000,- Kč  100.000,- Kč  NEKONALO SE  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz