N 28/2011 - Garáž a zahrada v obci Kaplice
Popis: Pozemek parcela č. 477 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, pozemek zastavený objektem využívaným jako garáž pro 2 auta a pro skladování (objekt bez čp/če). Jedná se o zděný objekt se sedlovou střechou, průměrný technický stav, zastavěná plocha 36 m2, standardní provedení a vybavení, objekt je napojen na rozvod NN.
Pozemky parcela č. 478/1 a 478/2 - zahrada o výměře 221 m2 a 100 m2, pozemky v intravilánu města Kaplice s možností případné další výstavby (RD, rekreační objekt). Všechny oceňované pozemky a objekt garáží tvoří v daném území jednotný funkční celek.
Zasíťování inženýrskými sítěmi: viditelně je přivedena do objektu garáží přípojky nízkého napění, možnost napojení i dalších inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).
Popsané pozemky tvoří v daném území jednotný funkční celek. Přístup a příjezd ke stavebnímu objektu a na pozemky je po místní zpevněné komunikaci a následně po pozemku č. 532/6 (ostatní plocha o výměře 249 m2), který je ve spoluvlastnictví majitele oceňovaných garáží a pozemku.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Kaplice, Jihočeský
Datum konání: 7.6.2011 v 16:00 hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, 603 00 Brno-Pisárky.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  160.000,- Kč  320.000,- Kč  40.000,- Kč  300.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz