N 24/2011 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Stará Huť
Popis: Rodinný dům č.p. 342 je samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený se sedlovou střechou s polovalbami, s obytným podkrovím. Základy z lomového kamene s funkční izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce přízemí zděné ze škvárobetonových tvárnic tl. do 45 cm a podkroví včetně přístavby zděné z cihel POROTHERM tl. do 45 cm. Střecha sedlová s polovalbami, krov dřevěný vázaný. Střešní krytina z betonových
tašek BRAMAC. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy nad přízemím dřevěné trámové s rovným podhledem a nad přístavbou z keramických tvarovek hurdis do ocelových nosníků I. Schody do podkroví z monolitického železobetonu s povrchem z textilních krytin. Vnější omítky vápenné hladké se zateplením a v části chybí (1* stěna štítová). Vnitřní omítky vápenné hladké a z větší části vápenné štukové. Vnější obklady soklu chybí. Vnitřní obklady 2* koupelny, 2* WC a 2* v kuchyni. Dveře dřevěné náplňové plné do dřevěných zárubní a z větší části fóliované do ocelových zárubní. Okna plastová s izolačním dvojsklem. Podlahy obytných místností betonové s povrchem a v části prkenné z PVC, textilních krytin a keramické dlažby.
Vytápění přízemí kotlem na tuhá paliva. Elektroinstalace světelná a motorová. Bleskosvod chybí. Rozvod studené a teplé vody. Zdroj teplé vody 2* elektrický bojler. Odkanalizování od všech zařizovacích předmětů. Vnitřní vybavení 1* vana plastová, 1* sprchovací kout, 2* umyvadlo a 2* WC kombi. Vnitřní vybavení kuchyně 2* kombinovaný sporák. Rozvod plynu není proveden.
Znalecký posudek zašleme na vyžádání: sekretariat@drazby.net
Lokalita: Stará Huť, Středočeský
Datum konání: 15.6.2011 v 12:45 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.980.000,- Kč  3.300.000,- Kč  315.000,- Kč  UPUŠTĚNO 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz