N 17/2011 - Byt 3+1 v obci Louny
Popis: Bytový dům čp. 2075 - jde o osmipodlažní, podsklepený objekt s plochou střechou se spádem ke střešním vpustím. Konstrukční systém je z montovaných panelů na bázi železobetonu, obvodový plášť je také ze stěnových montovaných panelů na bázi železobetonu. Objekt je využit v plném rozsahu k obytným účelům, dále jsou zde situovány společné komunikační prostory, je zde situováno 16 bytových jednotek.Technický stav vybavení bytu 2 + 1 prvků PSV a rozvodů inž. sítí uvažuji průměrný, vybavení bytu je však na základě znalcových zjištění prakticky všechno původní, podstatná modernizace bytu provedena nebyla, údržba průměrná. Novější jsou pouze částečně plovoucí podlahy vybavení kuchyně. V roce 2008 byly u všech bytů nově provedeny plastová okna a lodžiové dveře. Vybavení bytu uvažuji (původní) umakartové jádro, plechová vana, umyvadlo, podlahy původní beton + plovoucí nebo PVC, dřevěné dveře plné, částečně prosklené, okna plastová, vytápění je dálkové ústřední, stejně tak ohřev teplé vody, kuchyň s linkou a plyn. sporákem, záchod splachovací a pod.
Lokalita: Louny, Ústecký
Datum konání: 15.6.2011 v 16:30 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  425.000,- Kč  850.000,- Kč  120.000,- Kč  470.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz