N 51/2011 - Podíl na nemovitosti v obci Liberec
Popis: Rodinný dům č.p. 319 - je umístěn jako samostatný objekt v pravidelné zástavbě Harantovy ulice, u místní komunikace procházející městem Liberec, v jeho zastavěné části, zvané Růžodol I. Od ulice je oddělena předzahrádkou, chodníkem a krajnicí komunikace. Hlavním objektem nemovitosti je tedy rodinný dům čp. 319.
Dalšími součástí nemovitosti jsou porosty a pozemek stavební parcela č. 1156 a pozemek parcela č. 1157, které tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek. Jiné součásti nemovitost nemá.
Napojení na inž. sítě je na síť elektro, vodovodu, kanalizace, plynu a telefonu, tedy na všechny obvyklé inž. sítě. Lokalita je velmi dobrá. Příjezd a přístup je po komunikaci p.p.č. 1097, který je v majetku Statutárního města Liberec. Dalšími objekty nemovitosti jsou hospodářský objekt, sloužící jako provizorní garážové stání (nezaměřený a zřejmě i nezkolaudovaný), dále přípojky všech inž. sítí, oplocení s vraty a vrátky, zpevněné plochy apod.), tyto venkovní úpravy jsou zahrnuty v ceně rodinného domu.
Lokalita: Růžodol I, Liberec, Liberecký
Datum konání: 15.6.2011 v 17:15 hotel BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany .
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  600.000,- Kč  1.200.000,- Kč  180.000,- Kč  740.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz